Auscultación topografica de presas

Naturgy Logo

Naturgy Generación

Para o informe anual, sobre o comportamento das presas, que os propietarios/xestores/explotadores destas infraestruturas, teñen que presentar aos organismos correspondentes ou confederacións hidrográficas, é necesario realizar un control topográfico de alta precisión das presas e as súas infraestruturas asociadas.

Desde hai máis de 5 anos Topofor encárgase do control das redes topográficas das presas de Naturgy en España, un total de 22 instalacións. Nestas instalacións realízanse distintos tipos de controis, nivelacións de alta precisión, colimaciones, triangulaciones e radiacións.

Algunhas das redes de control das presas veñen sendo controladas desde hai máis de 40 anos, sendo outras redes máis recentes, nas que Topofor participou no seu deseño. Trátase dun traballo periódico, no que se visitan as instalacións das presas para realizar as medicións topográficas, e xerar os correspondentes informes, nos que se recolle o comportamento das presas ao longo do tempo mediante comparativas en táboas de datos e gráficas. O informe xerado é incorporado, como anexo, ao informe de seguridade estrutural das presas.