GIS product made after processing aerial pictures taken from a drone. AI

No ámbito dos servizos de cartografía e LIDAR, destacámonos por fusionar tecnoloxía de vangarda cunha profunda comprensión da topografía. A nosa proposta vai máis aló de simples mapas; ofrecemos solucións cartográficas que integran a potencia do LIDAR para revelar dimensións detalladas e precisas do seu terreo.

Utilizamos sistemas LIDAR de última xeración para capturar a esencia tridimensional do seu espazo, permitíndonos xerar mapas detallados con información altimétrica e características precisas. Desde elevacións topográficas ata a representación da vexetación, a nosa atención á precisión reflíctese en cada punto de datos recompilado.

Nos enorgullece non só mapear o seu terreo, senón tamén ofrecer unha representación cartográfica completa e detallada. Os nosos servizos non só céntranse na captura de datos, senón na comprensión integral da topoloxía, permitíndolle explorar a súa contorna xeográfica cunha precisión sen igual. Cun enfoque centrado na excelencia en cartografía e LIDAR, transformamos datos crus en mapas visuais que non só informan, senón que tamén ofrecen unha comprensión profunda da xeografía. O seu territorio, mapeado con precisión e tecnoloxía avanzada, é o noso compromiso inquebrantable.